Prisdryss over skogfagstudentene

  • Fra venstre: Ola Westby Aamodt, Maren Lomsdal, Bård Hoksrud, Erik Ødegård og Thomas Olufsen Skrautvol. Kine Fliflet var ikke tilstede under utdelingen.
    Foto
    Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte torsdag ut til sammen 225.000 kroner i stipend til årets beste skogfagstudenter. Thomas Olufsen Skrautvol fra Nøtterøy fikk pris for beste masteroppgave. 

Prisdryss over skogfagstudentene

– Skognæringa er en næring mange muligheter. For å få ut potensiale er vi avhengige av å rekruttere flere nye kloke hoder i hele kjeden. Stipendene er et viktig bidrag for å sikre god og riktig kompetanse som næringa har behov for i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Masterstipendene på 50 000 kr gikk til følgende studenter: 

  • Kine Fliflet fra Lillehammer
  • Erik Ødegård fra Trysil
  • Ola Westby Aamodt fra Hamar

Thomas Olufsen Skrautvol fra Nøtterøy fikk prisen for beste masteroppgave. Oppgaven hans hadde tittelen "Vaksinering av gran – fysiologiske og morfologiske effekter av metyljasmonat‘". Oppgaven omhandler vanlig gråskimmel, en sopp som kan gjøre store skader på gran.  I oppgaven så Skrautvold på effekten av behandling med metyljasmonat på unge granplanter. 

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Foreningen arbeider for å synliggjøre skognæringen og skogens betydning for samfunn og miljø. 

Thomas Olufsen Skrautvol og Bård Hoksrud

Foto
Landbruks- og matdepartementet

Published 22. november 2018 - 23:33 - Updated 23. november 2018 - 12:40