NMBUs studenter i naturforvaltning landets mest fornøyde

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som viser studentenes oppfatninger av studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Øverst på pallen for 2-årige mastere i biologiske fag troner NMBUs masterprogram i naturforvaltning

Faglig og sosial trivsel
Studieveileder for naturforvaltning, Espen Arestøl, er intervjuet i magasinet Tekna om de gode resultatene. På spørsmål om hva han tror har bidratt mest til studentenes positive rangering, svarer han:
– NMBU har lang tradisjon for å undervise i naturforvaltning. Emnetilbudet vårt på fagområdet er svært bredt, og muligheten for skreddersydd spesialisering er god. Miljøet vårt er oversiktlig, og undervisningen er «klasseromspreget». Det er lett for våre studenter å komme i kontakt med de vitenskapelige ansatte. Våre studenter trives, både faglig og sosialt.

Dedikerte fagfolk
I tillegg til de mange faglige mulighetene, trekker han også frem fagpersonenes harde innnsats.
– Våre ansatte jobber knallhardt for å gi studentene våre den beste utdannelsen de kan få, og vi er kjempeglade for at det settes pris på, sier han. 
– Også merker vi oss at masterprogrammet vårt i økologi - ecology - følger hakk i hæl, legger han til. 

Les mer om kåringen og naturforvaltning i Teknas magasin her.

Published 21. mars 2018 - 0:15 - Updated 16. juli 2021 - 12:19