Vi må tenke nytt i møte med klimaendringer og terrorisme

- Nytte-kost analyser fungerer bra for vurdering av veiprosjekter, men duger ikke i møte med de store katastrofenene, påpeker NMBU-stipendiat.

Vi må tenke nytt i møte med klimaendringer og terrorisme

"De fleste er enige om at myndighetene bør sette inn tiltak for å avverge katastrofer som klimaendringer, tap av biomangfold og terrorisme, og at hvis de ikke kan avverges, bør det i det minste settes inn tiltak som begrenser skadeomfanget. Men vi er ikke enige om hvordan slike tiltak bør vurderes.

"I dag benytter vi oss ofte av nytte-kost analyse for å vurdere om et tiltak eller prosjekt bør gjennomføres. Vi identifiserer tiltakets fordeler og ulemper og gjør det om til kroner. Så finner vi ut hva summen av fordeler og kostnader er verdt i dag. Hvis fordelene overstiger kostnadene, er det lønnsomt for samfunnet å gjennomføre tiltaket.  

"Det høres fornuftig og enkelt ut, men realiteten er at katastrofer ikke så lett lar seg vurdere på en slik måte," skriver Kine Josefine Aurland-Bredesen, doktorgradsstipendiat i økonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, i en kronikk hos Forskning.no

Les hele kronikken her.

Klimaendringer betyr mer nedbør. I byer med mye asfalt finner vannet nye veier.

Foto
Shutterstock

Published 4. desember 2017 - 8:35 - Updated 4. desember 2017 - 8:36