Bedriftene drysser penger over skogfagsstudentene

– Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringa har behov for i åra som kommer. Skognæringa er ei næring med mange muligheter og vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet, sier Dale.

Alle prisvinnerne sammen med statsråd Jon Georg Dale, Bente Løvenskjold Næringspolitisk sjef hos NORSKOG og Personalsjef i VikenSkog Inge Myrlund.
Foto
Landbruks- og matdepartementet

Masterstipendet er på 50 000 kroner til hver av de åtte kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. En av forutsetningene for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid. Masterstipendene for 2017 gikk til:

  • Ida Aarø
  • Birgit Sundbø Hagalid
  • Lennart Noordermeer (ikke til stede under prisutdelingen)
  • May Britt Haugen
  • Karstein Grongstad Lona
  • Ida Marie Strekerud
  • Gunvor Grimeland Koller
  • Bjørnar Johansen (ikke til stede under prisutdelingen)

Beste masteroppgave: Karbonlagring
I tillegg til disse masterstipendet, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50 000 kroner til årets beste masteroppgave. I år gikk dette til Ida Aarø for oppgaven "Burial of downed logs from vegetation covering and its effect on wood decomposition". I oppgaven ble det undersøkt hvordan liggende døde trestammer ble overvokst av bunnvegetasjonen. Dekningen med bunnvegetasjonen endrer betingelsene for nedbrytningen og det forventes derfor at tildekkede stammer brytes ned saktere, hvilket fører til lengre karbonlagring.

Om oppgaven skriver juryen blant annet følgende:
"På tross av designet som gjentak etter 10 år kunne Aarø bruke nye metoder, og på en kreativ måte generere ny kunnskap og demonstrere originalitet. Basert på resultatene i oppgaven er Aarø i stand til å kritisere tidligere konklusjoner på samme materiale publisert av forskere internasjonalt. Som masterstudent viser dette fremragende analytiske evner."
(...) 
"Forskningskvaliteten ligger derfor over det man forventer fra en masterstudent og nærmer seg PhD-nivå."
(...)  
"Aarø mestrer fagengelsk uten problemer og fremstiller stoffet selv på et fremmedspråk med høy formidlingsevne."

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Ida Aarø, mottaker av pris for beste masteroppgave.
Foto
Landbruks- og matdepartementet

 

Published 16. november 2017 - 14:32 - Updated 16. juli 2021 - 11:32