Avlivet krefthypotese på «Sunnere storfekjøtt»-seminar

Etter snart fem år nærmer forskningsprosjektet «Identifisering av det sunneste storfekjøttet (Sunnere storfekjøtt)» seg slutten.

Prosjektet har hatt fokus på rødt kjøtt og helse, spesielt tarmkreft.

- Da vi planla prosjektet i 2012, var den rådende hypotesen at hemjern i matvarer fremmer dannelsen av nitrosaminer i mage- og tarmkanalen og at dette øker risikoen for tarmkreft, forteller professor Jan Erik Paulsen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Overraskelsen har derfor vært stor når prosjektet har funnet resultater som har gått på tvers av den rådende hypotesen.

Med tanke på kreftrisiko har storfekjøttet kommet enten likt eller bedre ut enn hvitt kjøtt i de ulike museforsøkene som er gjort.

Prosjektet "Sunnere storfekjøtt" nærmer seg slutten.

Foto
Animalia / T. Hjulmand, Moment Fotografi

 Endret storfekjøttets sammensetning

- Samtidig har andre deler av prosjektet vist at det er mulig å endre storfekjøttet sammensetning av næringsstoffer, forteller professor Anna Haug ved Fakultet for biovitenskap.

Bakgrunnen for denne påstanden er fôringsforsøket på okser i fjøset på NMBU som hun ledet, som resulterte i et storfekjøtt med høyere innhold av vitamin D, E, K og selen.

Deretter har hun ledet et intervensjonsforsøk på unge kvinner, hvor de spiste kjøttet fra oksene. Ikke alle analysene fra denne arbeidspakken er klare ennå, men de foreløpige resultatene viser for eksempel at seleninnhold i blodet til deltagerne økte etter at de spiste kjøtt fra oksene som fikk spesialdesignet kraftfôr.

Storfekjøttet kan bli sunnere

- Vi har oppnådd flere viktige resultater i prosjektet, oppsummerer prosjektleder og professor Bjørg Egelandsdal ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

- Vi har rokket ved den etablerte hemjernhypotesen og vi har vist at det er mulig å endre sammensetningen av dagens storfekjøtt slik at det kan bli enda sunnere. Dersom den type kjøtt kommer ut i markedet, vil det også være lettere å informere om de positive ernærings- og helseegenskapene som storfekjøttet har. Nå har vi vist at dette er mulig gjennom forskningsarbeidet, avslutter Egelandsdal.

Nå blir det spennende å se om noen kjøttbedrifter tar ballen videre og produserer dette kjøttet for det norske markedet.

Les mer om sluttseminaret på prosjektets nettside.

Published 10. november 2017 - 9:48 - Updated 16. juli 2021 - 11:29