Studie om skatteparadiser får stor internasjonal oppmerksomhet

Private formuer tilsvarende ti prosent av verdens bruttonasjonalprodukt er plassert av privatpersoner i skatteparadiser, viser studie som skaper store overskrifter.

Studie om skatteparadiser får stor internasjonal oppmerksomhet

I gjennomsnitt gjemmer verdens husholdninger formuer tilsvarende 10% av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) i skatteparadiser, viser en ny studie gjennomført av Annette Alstadsæter (NMBU), Niels Johannesen (Københavns Universitet) og Gabriel Zucman (UC Berkeley).

Studien er blant annet omtalt i The Economist og hos Marketwatch, i tillegg til en lang rekke europeiske og norske medier, og kan lastes ned her.

Men studien viser at det er stor variasjon mellom land.

Privatpersoners formuer i skatteparadiser varierer fra noen få prosent av BNP for Skandinavia til rundt 15% for Europa og 60% for Gulfstatene og noen latinamerikanske land.

«En konklusjon er at høye skattesatser, som i Danmark eller Sverige, ikke driver folk til skatteparadiser. Snarere er høyere offshorerikdom korrelert med faktorer som politisk og økonomisk ustabilitet og en overflod av naturressurser. Nærhet til Sveits er fortsatt en god indikator. Men eiendeler som holdes der, har gått ned siden finanskrisen, mens de i Hong Kong vokste seks ganger fra 2007 til 2015,» skriver The Economist.

Populariteten til de ulike skatteparadisene har endret seg over tid. Nå plasseres pengene i større grad i Asia. Andelen av de skjulte formene som plasseres i Sveits er kraftig redusert de siste ti åra. For andre skatteparadiser i Europa er det også en nedgang.

Ulikheten i samfunnet øker når man tar hensyn til de skjulte utenlandsformuene, som i stor grad er eid av de aller rikeste. Denne effekten varierer også mellom land.

– Hovedfunnene er at det er store summer gjemt i skatteparadiser og at det stadig blir nye skatteparadiser. Norske husholdninger hadde i 2007 14 milliarder amerikanske dollar og 3,5 prosent av BNP gjemt i skatteparadiser, og en stor del av det er i Sveits, sier professor Annette Alstadsæter til Dagens Næringsliv.

Basert på dollarkursen ved utgangen av 2007, utgjorde 14,5 milliarder rundt 76 milliarder kroner. Tall fra 2007 er brukt fordi bruken av skallselskaper har økt kraftig siden midten av 2000-tallet, og dette gjør det vanskeligere å finne ut av hvem som eier pengene i skatteparadiser.

Skatteflukt er et økende problem.

Skatteflukt er et økende problem.

Foto
Shutterstock
Published 6. oktober 2017 - 16:20 - Updated 6. oktober 2017 - 16:21