Melkefjøset minutt for minutt

Vi står nå foran et nytt paradigmeskifte i melkeproduksjonen.

Kunnskap kombinert med teknologisk utvikling kan i fremtiden gi oss mer detaljert informasjon om hvordan hvert enkelt dyr har det, og vi kan praktisk talt følge dyra «minutt for minutt» når vi nå får stadig mer sanntidsovervåking over livet i fjøset.

I moderne fjøs registreres det enorme mengder data som vil være gull verdt for framtidig forskning, og slik også for fremtidig melkeproduksjon.

Digitaliseringen i fjøset kan utnyttes til å forske videre på viktige tema som dyrevelferd, besetningsstyring, klimautslipp og sirkulær økonomi.

– Fremover er jeg sikker på at vi vil få mer sanntids sensorinformasjon i fjøset. Tolking og utnyttelse av data fra slike systemer vil være et viktig grunnlag for beslutningsstøtte til bonden, sier Gunnar Dalen, veterinær og næringsstipendiat ved NMBU Veterinærhøgskolen og TINE.

Les hele saken og se video her.

Tempoet i digitalisering og teknologiutvikling akselerer og nye løsninger forandrer verden. I artikkelserien "Digital kraft", som blant annet publiseres hos Forskning.no og Nationen ser vi på hvordan dette endrer forskjellige fagområder og gjør det mulig å løse globale og lokale utfordringer på nye måter.

Bildet er fra NMBUs fjøs på Ås. Kua velger selv når den skal melkes og får kraftfôr samtidig. Vask av spener og melking går helt automatisk

Foto
Håkon Sparre

Published 8. mai 2017 - 13:04 - Updated 7. oktober 2017 - 12:19