Hakkespett-app for studenter

  • Flaggspett

I forbindelse med NMBUs emne "Virveldyr" har emneansvarlig Ronny Steen laget en app som beskriver alle norske hakkespetter. 

Hakkespett-app for studenter

App-logo: Norges Hakkespetter.
Foto

I emnet ZOOL210 - Virveldyr lærer NMBUs studenter blant annet om alle norske fuglearter.
For å lette denne læringen har emneansvarlig, førstelektor Ronny Steen, utviklet en app for alle landets hakkespetter.

Første versjon ute
– Egentlig kalles familien hakkespetter for spetter, sier han.
I Norge finnes det sju ekte spetter og i tillegg vendehalsen. Spettene er nøkkelarter, det vil si at den har innvirkning på mange av de andre artene som lever i økosystemet.
I appen beskrives levevis og kjennetegn til alle disse artene. Første versjon av appen er nå ute.
– Enn så lenge finnes den kun til android.

Appen "Norske Hakkespetter" kan du laste ned her (Google Play)

For alle naturinteresserte
Appen er resultat av et samarbeid med EIK-senteret, hvor student Vetle Brekmo har stått for design, mens Steen har vært ansvarlig for innhold.
– I første omgang har jeg laget den for studentene som tar emnet, men den er åpen og gratis og tilgjengelig for alle, sier Steen.
– Den er aktuell for alle som interesserer seg for natur.

Published 10. April 2017 - 15:57 - Updated 14. mars 2018 - 15:13