Digitaliserer kunnskap om laksens kropp for å optimalisere vekst og sykdomsmotstand

NMBU-ledet forskningsprosjekt skal gjøre oppdrettsnæringa mer effektiv, bærekraftig og omstillingsdyktig gjennom å digitalisere kunnskap om hvordan laksekroppen virker.

Digitaliserer kunnskap om laksens kropp for å optimalisere vekst og sykdomsmotstand

– På sikt håper vi å kunne forutsi hvordan laksen vil vokse på en hver tenkelig fôrblanding, forklarer forsker og prosjektleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, Jon Olav Vik til Sysla /iLaks.

Jobber for økt bærekraft
I karet ved siden av moldenseren svømmer flere hundre laks rolig rundt, uvitende om at de kan være med på å revolusjonere oppdrettsnæringens framtid og kunnskapen om laksens biologi. For mens dagens bransje langt på vei er avhengig av prøving og feiling med fôrsammensetning over flere generasjoner med fisk, håper forskeren at prosjektet DigiSal skal gjøre oppdrettsnæringa mer effektiv, bærekraftig og omstillingsdyktig gjennom å digitalisere kunnskap om hvordan laksekroppen virker.

– Drømmescenarioet er å kunne bruke matematiske modeller til å regne seg fram til hva som vil gi et godt, sunt og konkurransedyktig produkt, ut ifra fôrsammensetningen man gir laksen. Vi ønsker å erstatte dagens “prøving og feiling” med en arbeidsflyt der mye av “feilingen” gjøres i en datamaskin, og bare fôrsammensetninger som virker lovende i modellene, prøves ut i praksis. Det vil spare både mye tid og penger, forklarer Vik.

Les hele saken hos iLaks her.

Mer om forskningsprosjektet DigiSal: «Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture» her.

Stor satsning på tverrfaglig bioteknologi
DigiSal er et av flere store, tverrfaglige forskningsprosjekter under Senter for digitalt liv Norge (DLN), et et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon på tvers av forskningsdisipliner.

Av de første seks forskningsprosjektene som ble kunngjort da DLN ble lansert, har NMBU prosjektledelsen på DigiSal men deltar også i to andre forskningsprosjekter.

De to andre prosjektene er «DigiBrain: From genes to brain function in health and disease» og «dCod 1.0: decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua)».

Årskonferanse og nye prosjekter
I tillegg kunngjorde DLN nylig finansiering og oppstart for seks nye forskningsprosjekter hvor NMBU har prosjektledelsen på ett: Oxymod (Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products).

«Prosjektet skal bygge videre på enzymforskningen, som har pågått ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gjennom mange år, ledet av professor Vincent Eijsink. Prosjektet skal utvides med flere samarbeidspartnere for å skape enda bedre enzymer.

«De skal undersøke hvordan en lite undersøkt gruppe av såkalte redox enzymer kan plukke polymermolekylene i cellulose, hemicellulose og lignin, altså stort sett hele tømmerstokken, fra hverandre. Til nå har denne forskningen stort sett blitt utført av enzymspesialister, men ved å hente inn bioinformatikere, kjemikere og andre fagspesialister håper prosjektleder Vincent Eijsink å få frem bedre og mer effektive prosesser som kan brukes i nye produkter og ny industri», skrev Teknisk Ukeblad da tildelingen ble kjent.

Neste uke avholder DLN sin første årlige forsknings- og innovasjonskonferanse i Oslo om bioteknologi i den digitale æraen. DigiSals prosjektleder Jon Olav Vik er en av innlederne.

Laks

Laks

Foto
NMBU
 

Relatert innhold
Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

Nytt forskningsprosjekt vil bidra til mer bærekraftig oppdrettsnæring

NMBU-ledet prosjekt får millionstøtte til lakseforskning som skal bidra til det grønne skiftet.

NMBU tildelt millionprosjekt under nytt nasjonalt senter for bioteknologi

NMBU tildelt millionprosjekt under nytt nasjonalt senter for bioteknologi

Det nye senteret «Digitalt Liv» får ein kvart milliard i støtte for å forska innovativt og tverrfagleg på bioteknologi.

Published 17. mars 2017 - 14:52 - Updated 29. mai 2017 - 9:26