Beste skogbrukskandidat: Halldis Linde Lie

  • Fra venstre: veileder professor Terje Gobakken, konst. Dekan Sjur Baardsen, beste skogbrukskandidat i 2016 Halldis Linde Lie og styreleder for UMBs forskningsfond professor Andreas Brunner.

    Fra venstre: veileder professor Terje Gobakken, konst. Dekan Sjur Baardsen, beste skogbrukskandidat i 2016 Halldis Linde Lie og styreleder for UMBs forskningsfond professor Andreas Brunner.

    Foto
    Cathrine Glosli

Halldis Linde Lie ble fredag den 24. februar tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2016.  

Beste skogbrukskandidat: Halldis Linde Lie

Halldis Linde Lie fra Kristiansand var den beste studenten som ble uteksaminert i 2016 fra master i skogfag, og ble fredag tildelt det tradisjonelle Bollerøds legat. Hartmann Bollerøds legat premierer den av skogbruksstudentene som får best resultater på studiet. I desember fikk hun også Skoglaugets masterstipend.
Les mer om det her: Pengedryss til skogfagsstudenter. 

Belønne forskning OG utdanning
– Det er viktig at studentene våre får komme tett innpå forskningen, det er en del av en fremragende utdanning. Denne utdelingen er en gyllen anledning til å belønne både forskning og utdanning på samme tid, sier Sjur Baardsen, konstitutert dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU.

Spennende jobb i Mjøsen
Lies masteroppgaven haddde tittelen "En vurdering av nøyaktigheten ved å bruke drone til skogtaksering". Veiledere for opptaven var professor Terje Gobakken og ph.d.-student Stefano Puliti. Nå jobber hun som skogbruksplanlegger i Mjøsen, en stilling som er som skreddersydd for utdanningen hennes. 
– Jeg er mye ute i skogen om sommeren og takserer. Om vinteren sitter jeg på kontoret og driver med fototakst. 

Det er 27. gang at Bollerøds legat deles ut. I tillegg til heder og ære, består prisen består av et pengebeløp på kr 2.000,- og et diplom.

Published 24. February 2017 - 14:56 - Updated 14. mars 2018 - 15:20