Skal finne bedre metoder for å beregne rovdyrbestander

Store rovdyr er sjeldne, flyktige, og ikke minst kontroversielle. De er vanskelige å overvåke, og kapable til å vandre over lange avstander, også på tvers av grenser. Dette gjør det vanskelig å overvåke dem.

Mengder av informasjon
I over 10 år har norske og svenske myndigheter samlet informasjon om blant annet ulv, jerv og bjørn i databasen Rovbase. Den inneholder i dag tusenvis av genetiske prøver, observasjoner, og tall på dødelighet hos bjørn, ulv, gaupe og jerv. Informasjonen er samlet inn av forskere, jegere og frivillige.

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal nå bruke denne informasjonen til å beregne bestandsstørrelser, overlevelse og reproduksjon hos norske og svenske rovviltbestander - særlig for bjørn, ulv og jerv.

Verktøy for forvaltningen
Prosjektets hovedmål er å utvikle nye analyseverktøy som skal benyttes i adaptiv forvaltning.
– Målet å produsere funksjonelle, interaktive verktøy for forvaltningen, sier prosjektleder Richard Bischof ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Forskerne skal gi bedre mål på bestandsstørrelser, både dagens og fremtidige bestander. 

Forutse konsekvenser av tiltak
– De nye verktøyene skal gi forvaltningen bedre mulighet til å forutse effektene av sine vedtak, sier Richard Bischof.
Et annet mål er å utvikle kartleggingsmodeller som forteller om informasjonsinnhentingen er effektiv nok, og om enkelte områder bør prioriteres fremfor andre. Prosjektet skal også i større grad enn før ta hensyn til dyrenes bevegelser på tvers av landegrenser.

Prosjektets fulle navn er «Integrert analyse for forvaltning av store rovdyr i Skandinavia», og er finansiert av Miljødirektoratet og det svenske Naturvärdsverket. I prosjektet inngår forskere fra NMBU, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Rovdata, Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) og Universitetet i Montpellier, Frankrike.

Les mer om utfordringen med å kartlegge rovdyr: Vanskelig å overvåke internasjonale bjørner.

Kontaktpersoner:
Richard Bischof, NMBU
richard.bischof@nmbu.no
Jonas Kindberg, Rovdata:
jonas.kindberg@rovdata.no

Published 27. januar 2017 - 11:49 - Updated 14. juli 2021 - 11:30