NMBU-forskere vant innovasjonspris for nytt landbruksdatakonsept

Et innovativt konsept for fremtidig utnyttelse av landbruksdata ble kåret til et av de to mest lovende konseptene på Landbrukets innovasjonscamp 2017 denne uken.

Stordata (Big Data) er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy og betraktes som noe det vil bli avgjørende å utnytte effektivt for å lykkes i en stadig mer digitalisert økonomi.

Konseptet «Landbrukets Datasky (LDS)» er en skybasert nettjeneste som vil samle og tilgjengeliggjøre viktige data som gjør bonden i stand til å ta bedre avgjørelser og drive mer effektivt. Utgangspunktet for tjenesten, som vil drives som et abonnementsbasert samvirke, er at nasjonale og internasjonale teknologi-, utstyrsleverandører og handelsaktører tar stadig større eierskap til data og verdikjeder.

«Den største trusselen for den norske bondens fremtidige innovasjon er at bonden mister eierskap og kontroll på egne data, og at det genereres store datamengder uten at bonden klarer å bruke disse til noe nyttig,» skriver prosjektgruppen.

Karoline Bakke Wethal, stipendiat ved NMBUs Fakultet for Biovitenskap, og Gunnar Dalen, veterinær og næringsstipendiat hos TINE og NMBU Veterinærhøgskolen, var med i gruppen som vant kr. 400.000,- for konseptet.

Prosjektet ble kåret til et av de to mest lovende konseptene fra en innovasjonscamp, utformet som en 48 timers workshop der ulike mennesker med ulik fagbakgrunn kom sammen for å finne nye løsninger, under Norsk Landbrukssamvirkes konferanse Mat og Landbruk 2017. Vinnerkonseptene vil også få oppfølging fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Både Wethal og Dalen er tilknyttet forskningsprosjektet «New approaches for management and breeding of dairy cows in automatic milking systems – The AMS-project». Utover Wethal og Dalen bestod gruppen bak ideen om LDS av Atle Jensen, Gründer, Geofysiker og forsker hos Kapabl, Dr Tale Karlsson-Drangsholt, Avlsforsker hos Norsvin, Dr Bjarne Holm, Utviklingssjef hos Felleskjøpet Agri.

 

"Landbrukets Datasky" vant innovasjonspris fra Landbrukssamvirket.

"Landbrukets Datasky" vant innovasjonspris fra Landbrukssamvirket.

Foto
Faksmile

«Kunnskap skal styra rike og land. Og framtidig kunnskap i landbruket ligg i store datamengder frå ulike sensorar og registreringar. Desse datamengdene må norske bønder få tak i og få brukt. Det gjer dei gjennom eit nytt datasamvirke; Landbrukets datasky (LDS).

«Det er ei abonnementsordning som omfattar alle produksjonar, men som eksempel her bruker me mjølkeproduksjon. Norske bønder taper 185 millionar kroner kvart år på nedsatt jurhelse åleine. Med landbrukets datasky som beslutningsverktøy kan dei unngå så store tap.

«Individets biologisk relevante data frå fødsel til produkt dannar grunnlaget for systemet. Dette gir meir effektiv, klima- og miljøvennlig og dyrevennlig matproduksjon som leverer bondeeigde merkevarer forbrukaren vil ha.

«Det unike med vår teneste er eigarskapet og måten me koblar historisk og sanntidsinformasjon frå ulike leverandørar og analysen av desse store datamengdene. Det gjer at me kan varsla bonden om kommande utfordringar tidsnok til å forebygga desse utan produksjonstap og lidelse.

«Vårt team har høg formalkompetanse og lang erfaring med husdyrproduksjon, datahandtering, forretningsutvikling og innsikt i norsk landbruk. Dette gjer oss i stand til å hjelpa bonden med Big data i det Grønne skiftet,» heter det i beskrivelsen av konseptet.»

I juryens begrunnelse for å kåre Landbrukets DataSky (LDS) til ett av de to mest lovende konseptene fra innovasjonscampen heter det:

«Juryen ser et stort behov for å håndtere og nyttiggjøre seg de store datamengdene fra landbruket som vil komme i årene fremover. Et system som bruker historiske data og sanntidsdata vil være et viktig verktøy for beslutningsstøtte for den norske bonden. Vi ser også et stort internasjonalt potensial.»

Innovasjonscamp for Landbruket ble arrangert av Norsk Landbrukssamvirke i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

- Utfordringen campens deltagere fikk var: «Hvordan kan ny teknologi bidra til en grønn og bærekraftig matproduksjon?». Det er ikke uten grunn at deltakerne representerer landbruksindustrien, teknologileverandører og forsknings- og kunnskapsmiljøer. Både ny kunnskap, ny teknologi og å utnytte eksisterende kunnskap og teknologi på nye måter er viktige ingredienser for et grønt skifte sammen med tålmodig og langsiktig kapital – og det vil jeg så absolutt si at samvirkeindustrien representerer. Derfor har det vært flott med bred kompetanse i gruppen, sa Inger Solberg, direktør for divisjon for bærekraft i Innovasjon Norge, i forbindelse med arrangementet.

 

Published 13. januar 2017 - 8:24 - Updated 14. juli 2021 - 11:28