- Vi lever ikke i en så kjip verden

En undersøkelse gjennomført at Norstat for Norad tidligere i år viser at halvparten av alle nordmenn tror fattigdommen i verden er doblet de siste 15 årene. Sannheten er at den er halvert. I dag bidrar derfor NMBU-studenter til en kampanje hvor over 300 frivillige deler ut 100,000 eksemplarer av avisen "Verdens Beste Nyheter".

- Vi lever ikke i en så kjip verden

Har du lest en avis med utelukkende «gode nyheter» i det siste? Med ny kampanje og 100,000 aviser ønsker organisasjonene Spire, Changemaker og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) at du skal få muligheten til nettopp det. «Verdens beste nyheter» søker å gi folk et alternativ til det de mener er et negativt verdensbilde malt av norske riksmedier.

– Vi trenger gode nyheter fordi nordmenn tror at det står så dårlig til i verden. En undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra Norad viste at halvparten av alle nordmenn tror at fattigdommen i verden er doblet de siste femten årene. Sannheten er at den er halvert, sier SAIH-leder Inga Riseth til Bistandsaktuelt.

Aktivistene skriver i en pressemelding: "Ettersom nyhetenes fokus ofte er negativt ladet, med fokus på konflikt, flyktningkriser, og sultkatastrofer, hører man sjelden om den positive utviklingen som skjer mer gradvis. Formålet med kampanjen er derfor å nyansere det ensidige mediebildet ved å publisere positivt ladete artikler, som også gir rom for å peke på utfordringer. Ved å vise til positiv endring demonstrerer man at det nytter å engasjere seg, og at vi sammen kan takle utfordringene vi måtte stå overfor.

"Kampanjen er inspirert av organisasjonen Verdens Bedste Nyheder i Danmark, som startet kampanjen i 2010. 9. september deles Verdens Beste Nyheter ut i 15 andre europeiske land i tillegg til Norge og Danmark. Den norske kampanjen administreres av SAIH, Spire og Changemaker, og flere større organisasjoner stiller seg bak kampanjen med bidrag til artikler og utdeling av avisen på kampanjedagen.

"Organisasjonene bak kampanjen mener at den manglende kunnskapen om de positive utviklingstrekkene i verden skaper apati og fremmedfrykt, og er et demokratisk problem. Folks oppfatning av verden påvirker deres meninger, som igjen gjenspeiles i politikken.  Hvis politiske beslutninger baseres på et feilaktig, medieskapt verdensbilde, risikerer vi at det foreslås løsninger som ikke vil fungere. Mediene er nordmenns største kilde til informasjon om internasjonal utvikling, og det er bekymringsfullt at de ikke er sin rolle bevisst."

Den 9. September vil de derfor sette fokus på de positive fremskrittene ved å dele ut 100.000 aviser med bare gode nyheter, ikke minst på NMBUs Campus Ås og i Ås. "Vi vil vise at det nytter å engasjere seg og jobbe for en bedre verden," skriver de.

Se også prosjektets Facebookside her.

Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter

Foto
Faksmile

Published 31. oktober 2016 - 18:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:11