NMBU tildelt millionprosjekt under nytt nasjonalt senter for bioteknologi

Det nye senteret «Digitalt Liv» får en kvart milliard i støtte for å forske innovativt og tverrfaglig på bioteknologi.

NMBU tildelt millionprosjekt under nytt nasjonalt senter for bioteknologi

«Et nytt senter for å maksimere utnyttelsen av bioteknologi, og nye spennende forskningsprosjekter, skal løfte norsk samfunnsnyttig forskning... Tirsdag kveld bevilget Forskningsrådet 250 millioner kroner til etablering av det nye senteret – Norsk senter for Digitalt Liv - pluss seks nye spennende forskningsprosjekter,» melder Aftenposten i dag.

Et av de nye forskningsprosjektene under senteret er NMBU-drevet og handler om en dypere forståelse av laksens biologi. Tittelen på prosjektet er «Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)».

Prosjektet skal «etablere en matematisk modell for oppdrettslaksen... som vil være et nyttig verktøy for å kunne forutsi effekten av ulike fôr-sammensetninger, basert på genetisk informasjon om laksen. Dette vil bla. anvendes for å optimalisere sammensetningen av laksefôret og vil danne grunnlag for en mer kunnskapsbasert næring basert på dypere kunnskap om laksens biologi.»

Prosjektkoordinator er Dr. Jon Olav Vik ved NMBUs Institutt for husdyr- og akvakultur og forskningssenteret Cigene (Centre for Integrative Genetics), men det er mange forskere, både fra Campus Ås og Adamstuen og fra flere av NMBUs institutter, som deltar i prosjektet.  

- Dette er en stor og viktig satsning så det er veldig gledelig at vi fikk innvilget dette prosjektet, sier Sigbjørn Lien, professor ved NMBUs Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og assisterende direktør i Cigene. Lien er en av forskerne som deltar i det nye prosjektet.

NMBU deltar også i to av de andre forskningsprosjektene under «Digitalt liv», nemlig «DigiBrain: From genes to brain function in health and disease» og «dCod 1.0: decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua)».

DigiBrain søker å bygge en matematisk modell som integrerer informasjon om gener, proteiner, celler og vev, til en helhetlig forståelse av hjernens funksjon og ledes av Universitetet i Oslo (UIO). Men professor Gaute Einevoll, som er tilknyttet både NMBUs Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) og UIO, er blant sentrale forskere som deltar i prosjektet. Det er også professor Finn-Arne Weltzien ved NMBUs Institutt for basalfag og akvamedisin (Basam).

dCod ledes av Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UIB) og fra NMBU deltar professor Jan Ludvig Lyche ved NMBUs Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Matinf) og professor Ian Mayer fra NMBUs Institutt for produksjonsdyrmedisin (Prodmed). Prosjektet handler om miljøforskning på torsk, og UIB har beskrevet det nærmere her.

- Dette er en svært viktig satsing, og vi ser virkelig frem til mulighetene både i senteret og forskningsprosjektene. Så er jeg selvsagt meget godt fornøyd med at vi både leder et prosjekt og deltar i to andre. Dette kommer til å bli et givende og viktig samarbeid, som det skal bli uhyre spennende å følge fremover, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

- Vi er stolte av at vi leder et av prosjektene som inngår i «Digitalt liv» og deltar i andre. Samarbeidet innenfor dette nye nasjonale senteret er viktig for NMBU for å utvikle oss videre innen disse feltene, sier Ragnhild Solheim, forskningsdirektør ved NMBU.

Norges Forskningsråds BIOTEK2021 har tildelt 50 millioner kroner til senteret Digitalt Livs nettverksoppgaver og 200 millioner kroner til forskningsprosjektene som inngår i det. De seks forskningsprosjektene, som er valgt ut fra 47 søknader, får mellom 20 og 40 mill. kroner hver over fem år.

«Gjennom satsingen Digitalt liv – konvergens for innovasjon skal bioteknologer jobbe skulder ved skulder med matematikere, informatikere og ingeniører for å bringe frem nye innovasjoner fra bioteknologisk forskning, blant annet ved å omsette store mengder gendata til konkrete anvendelser,» skriver Forskningsrådet på egen hjemmeside.

I en annen artikkel om satsningen beskriver de videre hvordan «Digitalt liv» skal ledes av NTNU i tett samarbeid med Universitetene i Oslo og Bergen. Disse tre utgjør navet i senteret. Andre forskningsinstitusjoner, derunder NMBU, kan koble seg på som noder forutsatt at de har fått midler til forskerprosjekter fra BIOTEK2021.

Kineserne importerer norsk laks tross boikott.

NMBU er tildelt et viktig forskningsprosjekt som skal utvikle en matematisk modell for oppdrettslaks og bruke systembiologiske arbeidsmåter på produksjonsbiologi.

Foto
Shutterstock

 

Published 30. september 2015 - 15:41 - Updated 18. April 2017 - 14:38