Pris til NMBU-professor Bjørn Olav Rosseland

Professor emeritus Bjørn Olav Rosseland har blitt tildelt aqKva-prisen av havbruksnæringen.

Pris til NMBU-professor Bjørn Olav Rosseland

Professor emeritus Bjørn Olav Rosseland mottar akQva-prisen.

Foto
Margareth Ottesen Mjønes
Om prisen:
"aqKva-prisen er ei utmerking som vert gjeven til ein aktør i havbruksnæringa som gjennom ein spesiell innsats eller tiltak eller langvarig engasjement har teke næringa eit steg vidare framover og vore eit eksempel til etterfølgjing og dermed gjort seg fortent til ein hyllest frå heile havbruksnæringa."

Overraskende
Prisen ble overrakt under aqKva-konferansen 2015: "Føresetnad for vekst og bærekraft på Vestlandet" torsdag 22. januar 2015.
- Det var meget overraskende, men meget hyggelig, sier prisvinneren med et smil.

Langvarig engasjement
I juryens begrunnelse heter det blant annet at:
"Årets prisvinner fyller fullt ut kravet både til langvarig engasjement og god innsats, og også denne gangen er det snakk om en person med tilknytning til settefiskproduksjon. Og vi kan vel på dette stadiet røpe såpass at vedkommendes valg av fagområde og profesjon nok kan ha vært betinget av en viss familiær og genetisk belastning, eller skal vi kanskje si inspirasjon gjennom jakten på laksens vandringsveier.

Prisvinneren har vært en aktiv bidragsyter i 35-40 år, og har markert seg som en ivrig og høyt skattet foredragsholder og læremester innen sitt fagområde både nasjonalt og internasjonalt. Rekken av internasjonale samarbeidsprosjekt i stort sett alle verdensdeler er imponerende.

Best trives vedkommende i kjeledress og regntøy med lange arbeidsøkter i vær og vind ute i felten, eller i hvileløs vandring mellom oppdrettskar og vannbehandlingssystem på nådeløs jakt etter trusselfaktorene som omgir de unge lakseliv.

Vi snakker altså om en praktiker og et glimrende eksempel på hvordan grunnleggende kompetanse og forskning kan komme til praktisk anvendelse. Og vi tar vel ikke munnen for full når vi påstår at personens faglige bidrag har vært vesentlig for utviklingen og kvalitetsstyringen av dagens smoltproduksjon.

Dette er altså en person som tar sitt samfunnsoppdrag på fullt alvor, og som i så henseende kan tjene som et lysende forbilde for andre granskarar. Og vinneren er – Bjørn Olav Rosseland – vi gratulerer".

Published 27. januar 2015 - 11:24 - Updated 23. mai 2017 - 19:24