Verdien av villmark

Ny forskning viser at Europas rovdyrbestander vokser, på tross av at de deler leveområdene sine med mennesker. Betyr dette at villmarksområder er mindre verdifulle enn antatt?

Verdien av villmark

Ny forskning viser at bestandene av brunbjørn, ulv, gaupe og jerv øker i Europa. Dette til tross for at dyrene i økende grad må dele sine leveområder med mennesker. Bakgrunnen er en rapport som viser at Europas rovdyr lever i områder med høy menneskelig tetthet. Men dette betyr ikke at disse områdene er grunnlaget for bestandsveksten. Snarere kan rovdyrenes tilstedeværelse avhenge av innvandring fra gjenværende villmarksområder.

Villmarkens verdi
I kommentaren "Carnivore coexistence: Value the wilderness" manes det til forsiktighet om å konkludere med at betydningen av villmarksområder ikke lenger er like stor. James J. Gilroy, Andrés Ordiz og Richard Bischof står bak teksten som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.
– Verneområder er under økende press, det er derfor viktig at politikere fortsetter å anerkjenne verdien villmark har for biologisk mangfold, sier en av forfatterne, NMBU-forsker Richard Bischof.

Uten villmark, ingen bestandsvekst
– Vellykkete eksempler på områder hvor rovdyr og mennesker bruker samme landskap bør applauderes, men det betyr ikke at man har grønt lys for å fjerne beskyttelsen av vernede områder.
– Uten det eksisterende vernet av europeiske villmarkssoner, er det usannsynlig at den gunstige bestandsutviklingen vil fortsette for de store rovdyrene, sier han.

Du kan lese hele kommentaren her:
http://www.sciencemag.org/content/347/6220/382.1.full

Rapporten "Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes" finner du her:
http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517

Published 26. januar 2015 - 14:05 - Updated 23. mai 2017 - 19:24