Viken Fylkesting konstituert i Urbygninga ved NMBU

Da Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommunar vart til Viken fylkeskommune saman med nokre tilliggjande kommunar frå 1. januar 2020 var det ei historisk hending.

Til saman vil Viken ha 1,2 millionar menneske – nær ein fjerdedel av Noregs innbyggjartal.

Fylkestinget er det øvste politiske valde styret i ein fylkeskommune, og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen.

Presse og politikarar var godt representerte da Viken Fylkesting vart konstituert i Festsalen i Urbygget ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre

NMBU-rektor Sjur Baardsen innleia da Viken Fylkesting vart konstituert ved NMBU 17. oktober 2019 i Urbygninga.

Foto
Håkon Sparre

Denne artikkelen er omsett til nynorsk:

Viken Fylkesting konstituert i Urbygningen på NMBU

Viken Fylkesting ble konstituert på NMBU torsdag 17. oktober i Urbygningen.

 

Published 17. oktober 2019 - 15:32 - Updated 20. juli 2021 - 14:48