Millioner til renovering av NMBU-bygg

Ni universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokaler slik at de legger bedre til rette for nye undervisningsformer, mer læring og et godt psykososialt miljø for studentene.

Det kunngjorde Kunnskapsdepartementet i dag. Dette er midler fra statsbudsjettet for 2019 til oppgradering og tilpasning av bygg og et tiltak i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Av disse får NMBU 30 millioner til teknisk og funksjonell oppgradering av KA-bygningen og innvendig tilpasning til nytt tilbygg og moderne funksjoner. Fortkortelsen KA står for "Kjemisk Analyselaboratorium", men bygget huser i dag deler av NMBUs Fakultet for landskap og samfunn.

NMBU-ledelsen, studentleder og lokale politikere gleder seg over midler til oppgradering av KA-bygget. Fra venstre: Kjetil Barfelt (FRP), Sara Berg (Høyre), Paul Bolus Johansen (KRF), NMBUs administrasjonsdirektør Lars Atle Holm, leder av Studenttinget ved NMBU Tord Hauge, NMBU-rektor Mari Sundli Tveit, Maria-Therese Jensen (Venstre).

Foto
Håkon Sparre

– Vi er veldig glade for denne støtten fra Regjeringen. Den vil styrke vårt arbeid med å videreutvikle campus og bærekraftsuniversitetet NMBU. Vi har store oppgaver foran oss, og oppgradering av KA-bygget vil gi oss et enda bedre grunnlag for å løse disse oppgavene på en god måte, sier NMBUs administrasjonsdirektør Lars Atle Holm.

Målet med renoveringen er en miljøvennlig og tidsriktig bygning. Når man ser KA-oppgraderingen og planer for et nytt tilbygg i sammenheng vil dette skape mye bedre arealer for studentene.

– Dette bygget er en sentral brikke i den langsiktige campusplanen vår. Dette er en fantastisk nyhet for våre landskapsarkitektmiljøer og for NMBU midt i jubileumsåret. Det vil gi oss en fantastisk base for å utvikle faget de neste hundre årene, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

– Dette er en gledelig melding. Det hjelper oss med å nå målene i campusplanen og gir oss økonomiske krefter til å fortsette på den lange listen med prosjekter, sier avdelingsdirektør ved eiendomsavdelingen ved NMBU Kjersti Sørlie Rimer.

Målet er at en renovert KA-bygning med nytt tilbygg skal stå ferdig til innflytting i 2021.

Oppgraderingsarbeidet vil også ha en tydelig miljøprofil.

"Prosjektet skal bruke metoder, rutiner og materiell som samsvarer med NMBUS miljømål.  Dette betyr i praksis: høy sorteringsgrad, minimering av avfall, lave klimautslipp samt effektive passive og aktive energiløsninger. Bygningen vil få et nytt, estetisk godt og presentabelt uttrykk som er tilpasset omgivelsene og NMBU’s vakre park. Fasade med holdbare materialer vil redusere framtidig behov for vedlikehold og føre til lavere driftskostnader," heter det i søknaden om prosjektmidler.

Published 9. mai 2019 - 8:47 - Updated 20. juli 2021 - 13:58