Byggar det største studentbustadsprosjektet i verda i massiv tre på Ås

I 2012 bygde Vegdekke 250 hyblar i massivtre for SiÅs. Dette vart starten på ei bølgje av bygg i massivtre i Noreg. Alt i april neste år startar Vegdekke bygginga av studentbustadene i Skogvegen. Dyrø og Moen as er arkitekt på prosjektet.

- Vi ynskjer å byggja i massivtre fordi det er klårt best miljømessig og fordi det er eit rask og effektiv byggemetode. Massivtre gjev òg eit betre inneklima og arbeidsmiljø. Og studentane elskar å bu i tre-hus. Vi er stolte over at vi nok ein gong skal gjennomføra eit stort omfattande byggeprosjekt der miljø og bærekraft ligg til grunn. Ulemper ved å byggja i massivtre har vi ikkje oppdaga enno, seier Einride Berg, adm. dir. i SiÅs.

- Massivtre halverer CO2-utslippet frå materialbruk samanlikna med bæresystemer i stål og betong. Det er dermed ein av dei beste og raskaste måtane vi kan redusera eit bygg sine klimagassutslipp. Vegdekke har hittil bygget nær 1.400 slike studentbustader fem stadar i Noreg, og gleder seg til å halda fram her på Ås.

- Vi er audmjuka for den store oppgåva som står føre oss, og takkar SiÅs for tillita, seier distriktsleiar Rune Andersstuen i Vegdekke. Totalverdi på heile prosjektet er anteken til ca. 660 millionar kroner. Byggestart vert i april 2019, med planlagt ferdigstillelse i oktober 2021. Totalentreprenør er Vegdekke Entreprenør as.

 

Studenthybler i massivtre på nye Pentagon, Ås, rett før åpning i August 2013. Neste år neste starter Veidekke byggingen av nesten 800 nye studenthybler i massivtre i Skogveien på Ås.

Foto
Håkon Sparre

Published 30. november 2018 - 9:21 - Updated 20. juli 2021 - 13:14