Havets regnskog er et glemt fôrkammer

Vi i Norge er heldigstilt fra naturens side med en lang kyst der det vokser verdifulle makroalger, kjent som tang og tare. Opp gjennom historien har tilgangen til tang og tare vært avgjørende for å overleve.

Med bioøkonomien har disse naturressursene fått fornyet bruksverdi.

I spalten "Forskeren forteller" i nettavisa forskning.no kan du lese resten av artikkelen.

Published 31. august 2018 - 15:10 - Updated 20. juli 2021 - 12:57