NMBU-studenter fornøyde med undervisningen

«Blant universitetene er det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har den høyeste andelen studenter som er fornøyde med kvaliteten på undervisningen i 2016, med rundt 80 prosent,» melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den gledelige nyheten er hentet fra Den europeiske studentundersøkelsen, Eurostudent, som kartlegger studenters studiesituasjon, boforhold og økonomiske situasjon. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og hovedrapporten presenteres i Berlin 6. - 7. mars.

Resultater fra Eurostudent for 2016 viser at andelen av studenter som er fornøyde med undervisningskvaliteten varierer etter studiested.

I Norge er det Norges Handelshøyskole (NHH) som har den høyeste andelen studenter som er fornøyde med kvaliteten på undervisningen i 2016 blant alle høyere utdanningsinstitusjoner, med 86 prosent. Men blant universitetene er det NMBU som har den høyeste andelen studenter som er fornøyde med kvaliteten på undervisningen i 2016, med rundt 80 prosent.

- Jeg er veldig stolt over at NMBU-studentene er så fornøyde med undervisningen. Det tyder på at det gir resultater å ha en læringsfilosofi og å jobbe så målrettet med utvikling av undervisningsmetoder som vi gjør. Samtidig viser undersøkelsen at norske universiteter og høyskoler samlet sett har et stykke å gå. Jeg tror en viktig del av løsningen er å veilede og følge opp mer og ikke minst å la studentene delta enda mer aktivt i sin egen læringsprosess, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

På landsbasis var 65 prosent av studentene i Norge fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten i 2016.

Ser vi på andre land det er naturlig å sammenligne seg med er dette gjennomsnittet det laveste i Norden. Både svenske, finske, islandske og danske studenter er i gjennomsnitt mer fornøyde med undervisningskvaliteten. I disse landene variere gjennomsnittet fra 69,8 prosent (Sverige) til 76 prosent (Finland).

- Vi blir aldri utlærte i det å lære bort. Derfor må sektoren ha en kontinuerlig diskusjon om kvaliteten på læringen. Det er jo kjernen i det vi driver med, sier Sundli Tveit.

Studenter

Foto
Håkon Sparre

Published 2. mars 2018 - 15:31 - Updated 16. juli 2021 - 12:14