1500 kroner meir i straumstøtte til studentane

Av Iben Andersen

Penger
Penger

Regjeringa vil framleis hjelpe studentane med straumrekninga. No kan studentar søke Lånekassen om straumstipend på 1500 kroner.

Lånekassen sender e-post til studentane når det er opna for å søke om straumstipendet, og studentane kan søke så fort dei har fått e-posten.

Om straumstipendet

  • For å ha rett på stipendet på 1500 kroner må studentane vere over 18 år, vere bortebuarar, få støtte frå Lånekassen hausten 2022 og betale straumutgifter som ikkje er inkluderte i husleiga haustsemesteret 2022. Også nokre vaksne elevar på vidaregåande skule kan ha rett på straumstipendet, men berre dei som får lån frå Lånekassen.
  • Fristen for å søke er 15. januar 2023.
  • Straumstipendet til studentar kjem i tillegg til den ordinære straumstøtta som alle hushald med straumutgifter får.
  • Regjeringa har sett av 210 millionar kroner til dette straumstipendet.

    Les meir om straumstipend til studentar på lanekassen.no

Publisert - Oppdatert

Del på