Vind i seilene for bærekraftig økonomi

Ett nytt, digitalt årsstudium i bærekraftig har ført til en økning i antall søkere til NMBU. Foto: Jens Emil Asp
Ett nytt, digitalt årsstudium i bærekraftig har ført til en økning i antall søkere til NMBU. Foto: Jens Emil AspFoto: Jens Emil Asp

Søkertallene til NMBU har økt kraftig siden 2022: Nesten 1000 flere søkere har NMBU som sitt førstevalg i år. Nesten hele økningen skyldes et nyopprettet årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse.

Det viser tall fra Samordna opptak, som ble offentliggjort mandag 24. april.

Til sammen har 11825 personer søkt seg til høyere utdanning på NMBU. Det er en økning på 29 % siden 2022, da NMBU fikk 9181 søkere.

– Vi er veldig glade for at den nye årsenheten i bærekraftig økonomi og ledelse har fått så mange søkere. Det viser at vi har truffet godt med tilbudet. Når vi holder søkningen til denne årsenheten utenfor, ser vi at de totale søkertallene til NMBU holder seg stabile, sier prorektor Elise Norberg.

Eventyrlig søkning til nytt årsstudium

3631 søkere har NMBU som sitt førstevalg, mot 2647 søkere i fjor. Svært mye av økningen skyldes et nyopprettet årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse. Årsstudiet gir studentene en innføring i bærekraftig økonomi og ledelse, og kan kombineres med annen utdanning og kompetanse eller utgjøre starten på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Studiet er digitalt og har fått hele 973 førsteprioritetsøkere. Dekan ved Handelshøyskolen NMBU, Casper Claudi Rasmussen, er svært fornøyd med tallene.

–  Søkerne til årsenheten er eldre enn søkere til andre bachelorprogrammer og har trolig allerede arbeidserfaring, men ønsker å oppgradere sin kompetanse innen det grønne skiftet. Etterutdanning blir en stadig viktigere del av vårt samfunnsoppdrag, og det er gøy at vi klarer å levere på det. Vi har stor tro på at dette gratis, nettbaserte og fleksible tilbudet vil gjøre det mulig for flere å tilegne seg kompetanse innen våre fagområder, sier han.

Ny søkerrekord til Handelshøyskolen

Årsenheten er ikke det eneste programmet ved Handelshøyskolen NMBU som har fått mange søkere.

Antall søkere som har økonomi og administrasjon som førsteprioritet har gått fra 111 til 152, en økning på 37 %. Antallet søkere til samfunnsøkonomi har også gjort et hopp, og gått fra 40 førsteprioritetssøkere i fjor til 65 i år. Det tilsvarer en økning på 62 %.

– Handelshøyskolen har flere søkere i år enn vi har hatt noen gang før, selv når vi ser bort fra årsenheten i bærekraftig økonomi og ledelse. Det er gledelig å se at bachelorprogrammene våre er populære. Økonomi og administrasjon gjør det veldig bra, og samfunnsøkonomi gjør det bedre enn noen gang, sier Rasmussen, og fortsetter:

– Jeg tror det skyldes at vi leverer høy kvalitet i det vi gjør. Vi har fornøyde studenter, det ser vi fra studiebarometeret. Vi leverer god utdanning, og det anerkjenner folk.

Fortsatt høye søkertall til veterinær og landskapsarkitektur

Søkertallene til resten av studieprogrammene ved NMBU holder seg stabile. Men noen fagområder er ekstra populære.

Eiendomsstudier, som blant annet kvalifiserer til å bli jordskiftedommer, har også hatt en markant økning i antall søkere. Mens det i fjor var 99 førsteprioritetssøkere som konkurrerte om de 38 plassene på dette studiet, er det i år 130 søkere som har eiendom ved NMBU som sitt førstevalg. Det er en økning på 31 %.

Veterinærutdanningen har over tid hatt jevnt høye søkertall. Det gjelder også i år: Hele 507 søkere konkurrerer om 90 studieplasser. Søkertallene til landskapsarkitektur er også høye. Her konkurrerer 164 søkere om 40 studieplasser.

– Det er bekymringsfullt at en del av de mer tradisjonelle NMBU-fagene har litt lavere søkning. Vi ser også at enkelte realfag opplever en nedgang i antall søkere. Det viser at vi og andre utdanningsinstitusjoner må jobbe aktivt for å øke interessen for disse fagene, som er viktige både for matproduksjon og mattrygghet og for å få til den grønne omstillingen som samfunnet trenger.

 Færre vil bli lærere

 Nasjonalt er det en stor nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene: Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgsøkere til lærerutdanningene i år enn i fjor.

Trenden gjelder også for NMBU. Mens det i fjor var 39 søkere som hadde lektorutdanningen i realfag som sitt førstevalg, er det 24 søkere som har lektorutdanningen som sitt førstevalg i år.

– Norge trenger folk med realfaglig og teknologisk kompetanse for å lykkes med grønn omstilling. Derfor er det særs viktig å utdanne gode realfagslektorer som har god kompetanse i både bærekraftig utvikling og det å utdanne elever i realfag og teknologi. NMBU har en solid lektorutdanning, som har fått svært gode tilbakemeldinger fra NOKUT, sier Hans Erik Lefdal, leder for Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap.

Han legger samtidig til at det er er svært gledelig at NMBU har en liten økning førsteprioritetssøkere til praktisk-pedagogisk utdannelse i en situasjon der det er færre søkere til lærerutdanningene over hele landet.

– Det er viktig at de som kan tenke seg å bli lærer, søker lektorutdanning eller PPU. De er sikret en trygg og meningsfull jobb fremover. 

Publisert - Oppdatert

Del på