Studenter i parken

FOR VÅRE STUDENTER
Nyttig informasjon for BIOVIT-studenter

Studieveiledere BIOVIT

Ta gjerne kontakt med oss:
studieveileder-biovit@nmbu

 • Internship kan gi deg som student relevant arbeidserfaring..
  Du får arbeidserfaring, kontakter i arbeidslivet, praktisk læring og en viktig erfaring utenfor universitetet.

  I internship så jobber du som student med en relevant problemstilling i en bedrift eller på et forskningsanlegg. 

  Det er mulig å ta internship i alle perioder gjennom studieåret. Om internshipet involverer reise er det ofte enklest å gjennomføre internship i blokkperioder eller sommerferien.

  Les hvordan Søgni Mogstad Strand hadde det på internship i akvakultur på Færæyene.

  Du kan velge å arbeide intensivt i noen uker i en blokkperiode eller arbeide 1 dag i uken over en lenger periode.

  Dette må du gjøre:

  1. Finne en relevant arbeidsplass/bedrift
  2. Kontakte arbeidsplassen/bedriften
  3. Finne faglig veileder ved NMBU – BIOVIT
  4. Skrive avtale/kontrakt med BIOVIT/faglig veileder og bedrift/kontaktperson, der forventet læringsmål og resultat beskrives
  5. Levere avtale/kontrakt til studieveileder, som melder deg opp til emnet internship
  6. Lage forslag til relevant pensumlitteratur i samarbeid med faglig veileder
  7. Gjennomføre internship, lese pensum og jobbe med refleksjonsrapport
  8. Levere og presentere refleksjonsrapport det semesteret du melder deg opp i emnet

  Antall studiepoeng kan variere, så du skal også finne ut av omfanget av ditt internship.

  • 125 timer tilsvarer 5 studiepoeng
  • 250 timer tilsvarer 10 studiepoeng
  • 375 timer tilsvarer 15 studiepoeng

  Som utgangspunkt skal 2/3 av den tiden brukes i bedrift og 1/3 del av tiden til arbeid med refleksjonsrapport og presentasjon.

  Les om hvordan Søgni Mogstad Strand hadde det på internship i akvakultur på Færøyene og les utdrag fra refleksjonsrapporten hennes.

  På fakultet for biovitenskap er det flere internship emner avhengig av fagområde du er interessert i:

  Les mer i veilederen til internship: En veileder til internship

 • Her finner du lenker til studieplaner for de ulike programmene ved Fakultet for biovitenskap:

  Studieplaner for studenter tatt opp:

  Bachelor i Biologi

  Bachelor i Plantevitenskap

  Bachelor i Husdyrvitenskap

  Bachelor i Akvakultur

  Master i Biologi

  Master in Agroecology

  Master i Husdyrvitenskap

  Master in Akvakultur

  Master in Fôrteknologi

  Master in Genomvitenskap

  Master i Urbant Landbruk

  Master i Plantevitenskap

 • -For studieåret 2023/24 vil det bli noen endringer i emnetilbudet ved BIOVIT. Endringene vil gjelde fra august 2023.

  Ved spørsmål er studieveilederne tilgjengelig på mail:
  studieveileder-biovit@nmbu.no

  Følgende endringer er gjort:


  Nye emner fra studieåret 2023/24:

   AQX301 – Fiskehelse
  (Fish Health)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: vårparallell/spring parallel

  HFE202 – Kraftfôr
  (Concentrate)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: vårparallell/spring parallel

  Emner som legges ned:

   AQX250 – Genetikk som problemløser for bærekraftig akvakultur
  (Genomics to improve sustainability of aquaculture)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: høstparallell/autumn parallel

   HFE310 - Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon

  (Management of Production, Risk and Innovation in Feed Production)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: vårparallell/spring parallel

  HFE306 - Påbygning fôrteknologi

  (Advanced Feed Manufacturing)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: Januarblokk/January Block

  Emner med endringer i studiepoeng, semester eller navn:

   HFE205 - Grovfôr og drøvtyggerernæring 

  (Forages and ruminant nutrition) - the credits are reduced from 15 to 10

   HFE308 - Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter
  (Optimalization of Feed Processing for Different Animal Species
  - the credits are increased from 5 to 10

  PLV330 - Biologisk kontroll -Samspill mellom insekter, planter og naturlige fiender
  (Biological control -interactions between insects, plants and natural enemies) - Endrer semester fra vårparallell til Januarblokk. Vil gå årlig framover.

 • For å unngå smitte til SHF sin besetning og eventuelt andre norske besetninger, er det et krav om MRSA-test etter hjemkomst fra utveksling for IHA studenter som har jobbet med dyr i utlandet.

  Norske husdyr har god helse. Det er få alvorlige smittsomme dyresjuk­dommer i Norge. Det er også lite av smittestoffer som smitter fra dyr og kan gi sjukdom hos mennesker. Denne gode helsen ønsker vi å ta vare på. Og du kan bidra!

  Se hvordan i brosjyren fra Animalia

Gradsoppgave tema