Cato Aasland

Cato Aasland

Avdelingsingeniør

  • Senter for klimaregulert planteforskning
  • Elektro ansvarlig SKP
  • Drift og vedlikehold
  • Nye installasjoner
  • Skreddersyr tekniske løsninger til forskning