Morten Clemetsen

Morten Clemetsen

Professor

  • Institutt for landskapsarkitektur
    • Strategisk landskapsplanlegging
    • Landskapsanalyse
    • Stedsutvikling og stedsbasert læring
    • Besøksforvaltning og verdiskaping i verdifulle landskap
  • Strategisk landskapsplanlegging