Ingunn Andersen

Ingunn Andersen

Seniorrådgiver

 • Forskningsadministrasjon, LANDSAM

Jeg har bred erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid fra NMBU og Utenriksdepartementet. Jeg har koordinert forskning, rapportering og kommunikasjon med nasjonale og internasjonale finansiører. I fem år (2015-2020) var jeg administrativ koordinator for H2020 forsknings- og innovasjonsprosjektet ICT4COP. Jeg har også vært rådgiver for Norges forsknings- og utviklingssamarbeid i Mellom-Amerika ved den norske ambassaden i Nicaragua. Jeg har derfor grundig kjennskap til ulike internasjonale forskningsinstitusjoner og finansiører samt norske offentlige- og sivilsamfunnsorganisasjoner.


Noen av mine arbeidsfelt er internasjonalt samarbeid, avtalehåndtering, forskningsadministrasjon, forskningsetikk, datahåndtering, koordinering og samarbeid med offentlige, private og sivile samfunnsinstitusjoner, planlegging og gjennomføring av internasjonale arrangementer.

  • Project Management and Coordination (in particular Horizon 2020 and Horizon Europe)
  • Research Ethics
  • Data storage and archiving
  • General research management.
  • Finance follow-up of research projects (EU & NRC); Reporting and invoicing; Project related contract and budget work; Finance analysis and forecasts.