Linn Benjaminsen Hølvold

Førstebibliotekar

  • Universitetsbiblioteket

Senior research librarian with a PhD in marine biotechnology. Main areas of responsibility relate to open access to data and research results, though I also assist with (among other topics) reference management and publishing. Would love to contribute to an improved service for PhD-students, so all thoughts and ideas are welcome. Contact librarian for the Faculty of Biosciences.

 

Førstebibliotekar med doktorgrad i marin bioteknologi. Har ulike oppgaver relatert til forskningsresultater og forskningsdata, men veileder også innen blant annet referansehåndtering og publisering. Ønsker å bidra til et bedret tilbud for PhD-studenter ved NMBU, så alle tanker og innspill er velkomne. Kontaktbibliotekar for BioVit.