Grete Grindal Patil

Grete Grindal Patil

PRODEKAN

  • Studieadministrasjon, LANDSAM

Bruk av naturintervensjoner i helsefremmende arbeid er mitt forskningsfelt. Jeg har arbeidet med to tema; naturbasert aktivitet (terapeutisk hagebruk og gårdsbasert aktivitet i helse- og omsorgssektoren) og bruk av naturelementer innendørs. For tiden leder jeg et forskningsprosjekt om dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens. Jeg er utdannet planteviter/plantebiolog og har initiert og deltatt i tverrfaglige prosjekter med fagpersoner innen miljøpsykologi, helsefag, planlegging og folkehelsevitenskap. Jeg har bidratt til etableringen av NMBUs masterprogram i folkehelsevitenskap og har ansvar for programmets basisemne.

  • FHV330 Folkehelsevitenskap

  • Vi har tatt initiativ til å lage en web-portal som samler norsk forskning om natur og helse. Ta en titt på:  www.nmbu.no/en/nature-and-health