Ingrid Wang Larsen

Ingrid Wang Larsen

Universitetslektor

 • Institutt for eiendom og juss

Ingrid Wang Larsen underviser i emnene forretningsjus, miljøforvaltingsrett og ekspropriasjons- og skjønnsprosess. Wang Larsen har utdannelse fra det juridiske fakultet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet blant annet i advokatfirmaet Thommessen og i Nærings- og fiskeridepartementet. 

 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Utvalgte publikasjoner: 

  1) EUs rammedirektiv for vann - miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett, Kart og plan 2013

  2) Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten, i Stavang (red.), Ekspropriasjon, Cappelen 2019 

  3) Domstolens adgang til å beslutte eksproriasjon etter veglova § 53, i Elvestad mf. (red), Eiendom og juss, vol. 1, Universitetsforlaget 2021

  4) Ekspropriasjonsrett, Kort forklart, Universitetsforlaget 2021

  5) Omskiping og avskiping av servitutter etter servituttloven, i Hegstad mf. (red), Eiendom og juss vol. 2, Universitetsforlaget 2022

   

 • Ingrid Wang Larsen har emneansvar for emnene JUS102 (forretningsjus I) og JUS322 (spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess). I tillegg underviser hun i miljøforvaltningsrett (JUS220) og metodelære (MAST300).