Einar Bergsholm

Einar Bergsholm

Dosent

  • Institutt for eiendom og juss

Dosent i juridiske fag ved NMBU. Mitt faglige tyngdepunkt er tingsrett. Advokatbevilling i 2008.