Simon Gustafson Bruerberg

Simon Gustafson Bruerberg

Rådgiver

  • Fakultetsadministrasjon, KBM

Studieveileder for masterprogrammet matvitenskap og ernæring.

Studieveileder for masterprogrammet bioinformatikk og anvendt statistikk.

1. etasje Bioteknologibygget