Nina Rosita Hansen

Seniorkonsulent

  • Fakultetsadministrasjon, BIOVIT

Studieveileder for agroøkologi, biologi, genomvitenskap, plantevitenskap, og urbant landbruk.