Lars Baklund

Lars Baklund

Universitetslektor

 • Institutt for eiendom og juss

Lars er universitetslektor ved institutt for Eiendom & Jus, og har vært foreleser, sensor og masterveileder ved NMBU siden 2015. Her arbeider han vesentlig med sivilprosess, selskapsrett, insolvens/konkurs/gjeldsforhandling, avtale og kjøpsrett og plan- og bygningsrett. 

Ved siden av NMBU så har Lars praktisert som advokat siden 1999, og før dette arbeidet han i Justisdepartementet og deretter i Opplysningsvesenets fond (statens forvaltning av prestegårdene og en av Norges største grunneiere).

Ved siden av jobben som advokat og universitetslektor er han medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalget, og foretar der vurderinger og avgjørelser i saker som gjelder klage på advokaters salær og etiske opptreden.

Lars er født og oppvokst i Rælingen, og har siden blitt boende der. Han har en spesiell interesse for biler (dog ikke el-biler) og har sammen med en kollega pådratt seg litt flere biler enn man egentlig rekker å kjøre. En bildiskusjon er derfor aldri feil tema.

I tillegg til biler er Lars også litt mer enn gjennomsnittet interessert i ishockey, og spiller i dag litt "old boys" (sklir mest rundt på isen). Er også medlem i Leeds United supporterklubb. Sistnevnte har vel større sammenheng med alder (for de som husker storhetstiden tilbake på 70-tallet og deretter de dystre 80-årene).

  • Plan og bygningsrett
  • Sivilprosess
  • Ekspropriasjon
  • Selskapsrett
  • Avtalerett
 • Lars underviser i følgende emner:

  • JUS102 Forretningsjus I: Avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett
  • JUS103 Forretningsjus II: Pengekrav, konkurs, gjeldsforhandling
  • JUS321 Plan og bygningsrett II. Byggesak
  • JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem: Sivilprosess
  • JUS331 Prosess og jordskifte: Sivilprosess
  • SEVU Plan og bygningsrett
  • Mastergradsveileder