Konstantin Anchin

Konstantin Anchin

Seniorrådgiver

  • Studieadministrasjon, LANDSAM

Kontorplass: Cirkus, rom 113

Jeg jobber som seniorrådriver på fakultet for landskap og samfunn. 

Mine arbeidsoppgaver:

  • Digitalisering av sensurrutiner
  • Tjenesteutvikling innen studieadministrasjon
  • Sikker datainnhenting og lagring
  • Rådgiving om datateknologi
  • Dataanalyse og rapportering
  • Brukerstøtte for digitale verktøy på fakultet for landskap og samfunn
  • Studieveiledning 5-årig master i eiendom og 2-årig master i eiendomsutvikling

For øvrig ligger mine faglire interesser innenfor historie av bompenger i Norge.

Bestil veiledning