Sølve Bærug

Sølve Bærug

Førsteamanuensis

 • Institutt for eiendom og juss
  • Verdsetting av alle typer fast eiendom
  • Ekspropriasjon
  • Jordskifte
  • Boligpriser
  • Prisindekser
 • Liste med publikasjoner fra min forskning. (Cristin)

  Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. 284 s.

 • Verdsetting av fast eiendom EIE222 (emneansvarlig)

  Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting EIE311 (emneansvarlig)

  Bidrag i bl.a. EIE100, EIE302, EIE320 og etterutdanningsemner.