Vegard Arnhoff

Vegard Arnhoff

Seniorrådgiver

  • Forskningsavdelingen
Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter. Medarbeider på NMBU TTO.