SKP fortsetter å forbedre tjenestetilbudet til våre brukere/kunder

SKP fortsetter vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre tjenestetilbudet for våre brukere/kunder. Etter en prosess for å identifisere utbedringskritiske forhold, jobber nå mange ansatte hos SKP systematisk for å forbedre våre fasiliteter. Blant annet kan nevnes følgende utbedringsområder som arbeides med i nær fremtid:

Nye takplater i veksthuset i Åsbakken, utskifting av tannhus og tannstenger for luker i veksthus i Åsbakken, utbedring av gulv i veksthuskammere i Åsbakken, gradvis utskifting av vekstlys til LED i samtlige enheter og mye annet. Alt dette samlet sett vil bli til glede for våre brukere og kunder. Velkommen!

Published 16. oktober 2020 - 12:51 - Updated 16. oktober 2020 - 12:51