Forbedret tjenestetilbud fra høsten 2020

Denne forsommeren har det vært et intensivt arbeid i SKP’s maskinrom med å bytte ut og modernisere kjøleriggen som forsyner våre anlegg med isvann, slik at vi på den måten kan regulere temperaturen nedover. Vi estimerer at det nye kjøleanlegget som nå består av i alt 10 kjølemaskiner, er i drift innen oktober. Ved hjelp av vår oppgraderte kjøleteknologi kan vi tilby både forskermiljøet og kommersielle aktører mer driftssikker kjøling. Dette gir bedre muligheter for temperaturregulering og fuktighetsstyring i flere av våre anlegg, f eks i fytotronen og i klimakammerene.

De gamle KFK-gassene som ble brukt i de forrige kjølemaskinene er nå byttet ut med mer miljøvennlig propan som kjølemedium. I tillegg ser vi for oss å kunne redusere strømforbruket betydelig, siden vi nå har flere kjølemaskiner å fordele effekten på sammenlignet med de 4 som vi hadde fra før.

SKP står som vanlig på tå hev for forskningen og vi styrker med dette vårt tjenestetilbud til våre samarbeidspartnere. Som nasjonalt senter for klimaregulert planteforskning ønsker vi eksterne og interne samarbeidspartnere velkommen til å ta kontakt for å lære mer om hvilke tjenester vi kan tilby.

Tørrkjøler løftes på plass

Foto
Stig Emanuelsson

Published 8. juli 2020 - 14:51 - Updated 8. juli 2020 - 15:03