Nå har NMBU SKP fått fjernvarme til Vollebekk!

I juli kunne SKP feire overtagelse av fjernvarmeanlegget på Vollebekk. Det nye fjernvarmeanlegget skal stå for tørking av korn og gras, oppvarming av SKPs veksthus, biogasslaben og kontorer. Bruken av fjernvarme skal bidra til mindre forbruk av strøm og en mer miljøvennlig oppvarming. Prosjektet inkluderte 550 meter graving på jordene langs veien opp til Vollebekk, og ble gjennomført i rekordfart. NMBU og SKP takker Statkraft Varme for godt utført arbeid og godt samarbeid!

Published 28. september 2019 - 9:13 - Updated 28. september 2019 - 9:14