Nytt solcelleanlegg på storfefjøset

Årlig produksjon ca 214.000 kWh

Høsten 2019 satte NMBU av midler til miljøtiltak, der de i regi av Eiendomsavdelingen (EIA) begynte arbeidet med å montere solcellene på taket av storfebygningen på SHF. 

Totalt 770 solceller ble montert. Der 616 solceller står i retning syd, og 154 i retning vest. Det aktive solcellearealet er på 1260 kvadratmeter, og har en teoretisk makseffekt 214 kW med en målt makseffekt på cirka 200 kW. 

Den årlige produksjonen er beregnet til å være cirka 214.000 kWh, hvor innspart kjøp av kraft da antas å kunne bli rundt 130.000,- kroner. Og allerede nå kan man se en viss effekt om man sammenligner juni 2019 med årets forbruk, hvor man har kjøpt 55 % færre kWh. 

 Langt fra selvforsynt

- Gården vil langt fra være selvforsynt, forteller Trond Langseth som er energirådgiver ved NMBU. - Men vi ser at på gode dager så selger vi strøm ut fra Ås gård. Det er viktig å huske at det ikke er noe mål å produsere for salg da denne strømmen har en lavere verdi for NMBU enn den vi bruker selv. Grunnen til dette er at på strømmen vi bruker selv så slipper vi nettleien, elavgift, merverdiavgiften og så videre. Mens på solgt strøm så får vi i hovedsak kun prisen for strømmen. 

 Det er også satt opp en monitor for presentasjon av produksjonen på senteret og en monitor vil bli satt opp et annet egnet sted på campus.

 

Published 18. juni 2020 - 10:02 - Updated 18. juni 2020 - 10:54