Nytt avansert veiesystem på individavdelingen småfe

Senter for husdyrforsøk - avdeling småfe har i disse dager fått montert opp automatiske fôrkrybber maken til de vi har på storfe. På småfeavdelingen står dyrene i hver sin binge - så der vet man hvilket dyr som spiser hvor. Dette gjør at man ikke trenger automatiske porter eller transponderavlesning av dyret før det får tilgang. Man vet at alt som spises i binge 23 tilhører dyr 25683 fordi det dyret står i den bingen under hele forsøket.

Fôrkarene er satt opp til å automatisk lagre vektvariasjoner hele tiden og skal fange opp hvert eneste besøk der dyret spiser mer enn 10 gram. Dette logges fortløpende til en pc som hele tiden står og lagrer transaksjoner. Deretter sendes dette til databasen som Senter for husdyrforsøk har i sine systemer.

På samme måte som i storfe-fjøset er karene laget med tilt slik at man enkelt kan tømme ut fôrrester som dyret ikke har spist opp. Deretter rengjøres fôrkaret og man fyller på nytt godt fôr igjen. Dette kan gjøres mens fôrkaret står i "nedre" posisjon, noe som gjør det enklere å fylle på. På sikt er det planlagt å fylle på disse karene maskinelt med Avant og en eller annen fôringskuffe.

Kontrollboksen styrer to og to fôrkar og må stå i auto for å logge opptak. Skal man fylle på eller bytte fôr endrer man status på boksen og utfører det man skal. Når alt er klart og dyret kan spise igjen setter man karet til auto. Dette er som på storfe - bare at man ikke har porten å forholde seg til.

Ta gjerne en tur bort og se på det flotte utstyret. De på småfe vil gjerne vise frem hvor bra det er blitt.

Published 19. February 2019 - 12:47 - Updated 19. February 2019 - 13:36