SHF tester ikke-fossil rundballeplast

Den synlige forskjellen er at den ikke-fossile rundballeplasten er grønn og plasten heter TrioBio. SHF ønsker å få litt egen erfaring med plasten før vi eventuelt velger å gå helt over til denne.

Fossilfri plast til rundballer kan spare miljøet for opp til 4 kg CO2 pr kg plast sammenlignet med plast fra olje i følge: https://klimasmartlandbruk.no/100-losninger/fantastisk-med-fossilfri-rundballeplast-article243-7.html  Om det går med ca 1 kg plast pr rundball er det altså ca 4 tonn CO2 å spare pr 1000 baller. Før SHF fikk plansiloer produserte vi 3000-4000 rundballer pr år. Nå er volumet 1000-2000 baller så fortsatt er det verdt å tenke på valg av type plast.

I følge artikkelen er den fossilfrie rundballeplasten foreløpig laget på sukkerrør. Så raskt som den teknologiske utviklingen tillater det, er målsettingen at produksjonen skal baseres på trevirke. Plasten er ikke nedbrytbar, men kan resirkuleres og gjenvinnes som vanlig landbruksplast.

Published 21. august 2018 - 8:56 - Updated 21. august 2018 - 8:57