«Veien til bærekraft»: Svartskifer i earthresQue

Filmen og samtalen med Anne Ogner i Statens vegvesen, er en del av webinarserien "Veien til bærekraft - fra kunnskap til praksis" som er et samarbeidet mellom Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), på NMBU og Statens vegvesen. Målet er å bidra til økt kunnskap og forståelse for hva bærekraft innebærer for Statens vegvesen og samferdselsektorens generelt. Se episoden der earthresQue deltar, «Forurenset grunn og svartskifer»: https://youtu.be/E13LMGq5wX0?t=257 

Serien består av totalt 12 webinarer med temaer som: biologisk mangfold, blågrønne infrastukturer, digitalisering av transport, veier til bærekraftig transport og overvannshåndtering, bærekraftig økonomi og mer, og du kan se dem her: https://www.nmbu.no/studier/evu/sider/node/44157

Published 29. juni 2022 - 17:17 - Updated 29. juni 2022 - 17:17