Miljøringenprisen for 2021 gikk til earthresQue stipendiat Cathrine Eckbo

Prosjektet ble avsluttet i februar 2021 og kompetansen utvikles videre ved at Cathrine starter på doktorgrad på økt resque innen samme tema på Senter for Forskningsdrevet Innovasjon – SFI earthresQue (www.earthresque.noledet av NMBU. Prisvinneren har argumentert med følgende i sin søknad til Miljøringenprisen:

  • For at Norge skal kunne være i nærheten av å nå EU sitt mål om 70% gjenvinning av bygg og anleggsavfall MÅ det gjenvinnes mer betong
  • Det er flere grunner til at betong ikke gjenvinnes i ønsket grad i dag og problematikken rundt Cr(VI) har vært en klar hindring
  • Ved å vise at det går an å gjenvinne betongen i ulike scenarioer uten at det går på bekostning av helse og miljø kan vi være med på å konstruere et regelverk som oppmuntrer til gjenvinning
  • Dette vil i tillegg kunne ha en spiraleffekt ved at det legges mer midler i FoU for bærekraftig betonggjenvinning som vil kunne smitte over på andre land
  • Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i media og stor interesse fra industrien
  • Prosjektet var med på å øke den første grenseverdien for Cr(VI) i betong fra 2 mg/kg til 8 mg/kg noe som førte til økt betonggjenvinning.

Miljøringenprisen består av en gullspade-plakett, samt 40 000 kr som tildeles en veldedig organisasjon bestemt av vinneren.

Cathrine har bestemt at prisen skal gå til miljøstiftelsen ZERO som er en uavhengig ideell organisasjon som samarbeider om kunnskap og jobber aktivt med myndigheter og industri om varig, miljøvennlig og bærekraftig gjenvinning av betong.

Prisen ble delt ut på Miljøringen temamøt 17. november 2021.

 

Denne artikkelen ble første publisert på Miljøringen nettside (lenke til artikkel).

Published 4. mai 2022 - 10:51 - Updated 4. mai 2022 - 10:51