Lærerikt besøk på jordvaskeanlegg - Nes miljøpark

På anlegget ble partnerne tatt godt imot av Thomas Henriksen, Einar Haugen og Stian Slydal  fra AF Decom. Det ble omvisning og gjennomgang av alle stegene i prosessen. Fra mottak av lav – og sterkt forurensede gravemasser fra de store by-prosjektene til nye produkter som sand, grus og andre fraksjoner som kan gå tilbake til markedet #sirkulærøkonomi. AF Decom har utviklet en renseteknologi som isolerer forurensingen fra massene i en filterkake (en leire) som i dag fraktes og legges på deponi fordi den har høy konsentrasjon av bl.a. tungmetaller. Et av de store spørsmålene er om filterkaka kan erstatte bentonitt i avslutning av deponier?

earthresQue team

Foto
Malin Hassum
 

Thomas J. Henriksen, daglig leder Nes miljøpark, sier:

Målet vårt fremover er å sertifisere anlegget på Nes i system 2+, slik Rimol Miljøpark har gjort. Målet er å bli en tilslagsprodusent både til betongleverandører, men og til asfaltprodusenter. Rimol skal i 2022 levere 150 000 tonn med tilslag (0/8) inn i sprøytbetong i i samvferdselsprosjekter i Trondheim. Skal vi nå målene om å redusere avfall som legges på deponi, og utnytte de ressurser som finnes i gravemasser, er det viktig at ferdigproduktene har samme kvalitet som ikke fornybare ressurser. Mer enn 3 millioner tonn med masser går på deponi hvert eneste år, og flere titalls millioner tonn med pukk og grus tas ut fra norske pukkverk årlig. Nes Miljøpark gjenvinner mer enn 80% av forurenset masse hvert år. Miljøparkene våre kan erstatte mer enn 2 millioner tonn jomfruelige masser og forlenge levetiden på deponi med mer enn 5 ganger sammenlignet med tradisjonell oppfylling. AF Decom  ønsker å være med i earthresQue for å  ha en felles forståelse mellom myndigheter, akademia og næringsliv for tolkning av «end of waste» regelverket, øke fokuset på bruken av sekundære råvarer og benytte teknologien vi har utviklet til å løse morgendagens miljøutfordringer.»

AF Decom

Foto
Malin Hassum

earthresQue partnerene som deltok på besøket synes det var veldig interessant å se leddene i prosessen, og at det ga inspirasjon til å tenke innovativt.

Published 15. november 2021 - 14:05 - Updated 15. november 2021 - 14:07