Sommerpraksis og masteroppgaver i earthresQue

 

For at studenten skal komme godt i gang med arbeidet og at masteroppgaven skal bli til mest mulig nytte både for oppdragsgiver og student, er det gode erfaringer med å få engasjert masterstudentene i sommerjobb året før masteroppgaven skal gjennomføres, det vil si sommeren 2021 for de som skal ta masteroppgaver i 2022.

Erfaringer i REdu programmet

Prosjektledelsen i earthresQue foreslår en modell for samarbeid mellom bruker partnerne og undervisnings- og forskningsmiljøene med fokus på sommerpraksis koblet opp mot gjennomføring av masteroppgaver påfølgende år. Dette er en modell som har fungert svært bra i REdu programmet som ble initiert av avfallsbransjen for 5 år siden i samarbeid med NMBU og NTNU. Mer om REdu kan leses her.

En ny ordning i earthresQue

earthresQue ønsker å etablere en tilsvarende ordning som gjennom REdu-programmet, og stille opp som både oppdragsgiver for masteroppgave og engasjere studenter i sommerpraksis. Vi inviterer interesserte studenter til å ta kontakt med senterledelsen angående sommerpraksis/masteroppgaver som kan gjennomføres i samarbeid med earthresQue brukerpartnere. Fullstendig liste over partnere i earthresQue SFI er tilgjengelig her.

 

 

Published 10. February 2021 - 14:09 - Updated 10. February 2021 - 14:10