Småfeseksjonen, Høyland

Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Kyrkjevegen 332-334, Høyland, Sandnes, mottar blodprøver og organprøver fra småfe til undersøkelse.

Småfe, Høyland

Innsendelse avtales med veterinærene ved seksjonen, og er mest relevant i forbindelse med flokkproblemer og prosjektarbeid. Forskjellige analyseprofiler kan tilbys (Lam – vantrivsel, Sau – vantrivsel på innefôring, sykdom på drektige søyer, anemi). Faecesprøver mottas (eggtelling, ikter, lungeorm). Undersøkelse av blodutstryk (Anaplasma phagocytophila, Eperythrozoon ovis, Babesia spp) foretas. Prionprotein genotyping for mottagelighet for skrapesjuke foretas både på svaber fra munnen og EDTA blod (akkreditering, GB).

Ring på forhånd og avtal, priser oppgis ved henvendelse. 

Published 19. november 2013 - 14:36 - Updated 24. April 2017 - 11:05