Europeiske land taper 500 milliarder kroner årlig på skatteundragelse

– Og det er de rike som skjuler formuen i utlandet og som tjener på hemmelighold, forteller NMBUs skatteprofessor Annette Alstadsæter.

Redusert skatteunndragelse i Europa

Det er Berkeley-professor Gabriel Zucman som offentliggjør de nye beregningene for 2016 i den ny-utgivelsen som kjem i disse dager av hans bestselgende bok «The hidden wealth of nations».
– Disse helt nye tallene viser en reduksjon på nær 125 milliarder kroner i tapte skatteinntekter for Europa fra 2013-nivået, og tydeliggjør at at kampen mot skatteparadiser virker i Europa, sier Alstadsæter.

Skatteparadis.

Foto
Shutterstock
10% av BNP gjemmes unna
Gabriel Zucman beregner at private formuer tilsvarende 10% av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) er plassert i skatteparadiser. Og dette er et nedre anslag, for tallet favner kun finansielle formuer, og har ikke med gull, diamanter, kunst, eiendommer, båter etc.

Skattemyndighetenes kamp mot skatteparadisene
I det siste har det vært en svært positiv utvikling med mange avtaler om automatisk informasjonsutveksling mellom land. Nå er det over 100 land som har blitt med på den såkalte CRS-ordningen, som innebærer automatisk rapportering av bankinformasjon til nasjonale skattemyndigheter. Nærmere 50 land begynte rapportering 30. september i år, og neste år blir enda flere land med, deriblant Sveits.

NMBU i internasjonalt samarbeid

Zucman samarbeider med professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen NMBU og Niels Johannesen fra Københavns Universitet på et internasjonalt forskningsprosjekt om skatteparadiser og skjulte utlandsformer. Deres nye resultater viser de at det er stor variasjons i skjulte utenlandsformuer mellom land, fra formuer tilsvarende noen få prosent av BNP for Skandinaviske land, til rundt 15% i det kontinentale Europa til 60% i Gulf-landene og noen latinamerikanske økonomier.

De rike gjemmer penger
Det er ikke ulovlig å ha konto i skatteparadiser, men de skal opplyses til skattemyndighetene, noe som ny forskning viser som oftest ikke er gjort. Ved å bruke nye data fra Panama Papers, Swiss Leaks og frivillig retting (endring av opplysninger il skattemyndighetene om utenlandsformue) fra Norge, Sverige og Danmark viser de tre forskerne at det er de aller rikeste som gjemmer penger i utlandet.
-Vi var overrasket over at de skjulte utenlandsformuene var så konsentrerte blant de rikeste, sier Alstadsæter. - Vi beregner at 80% av de skjulte utenlandsformuene tilhører de 0,1% rikeste familiene i Skandinavia.

Pengene flytter seg
– For ti år siden var nesten halvparten av all privatformuer i skatteparadis holdt i Sveits. Nå har dette tallet sunket til en tredjedel, og mye av privatformuen har gått til Asia, særlig Hong Kong, som har hatt en stor vekst, sier Alstadsæter.

Hva avgjør valget av skatteparadis?
– Historie og geografi, sier Alstadsæter. Land i Asia har relativt liten del av formuene i Sveits, men en stor del av formuene i andre skatteparadis, og særlig i Singapore. Russland har store formuer både i Sveits og Kypros. Mange europeiske land, som Frankrike, Belgia og Portugal, har også store formuer i Luxembourg og på Jersey. Land i Midtøsten foretrekker Sveits, noe som kan være historisk betinget, siden Sveits var nesten enerådende som internasjonalt formuesforvaltingssenter under oljeboomen på 1970-tallet. USA har relativt lite formue i Sveits, men mye på Cayman Islands, som også er nærmere geografisk.

Åpent seminar: Skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer 25. oktober på NMBU.

Du finner program i denne lenken.

Seminaret streames. Lenke til stream fra Skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer 

Les de nye forskningsstudiene som seminaret bygger på her:
http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017b.pdf
http://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf

Published 25. oktober 2017 - 9:58 - Updated 16. juli 2021 - 11:25