Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Forskningsrådet har blant 205 forskningsprosjektsøknader innenfor humaniora og samfunnsvitenskap gitt støtte til åtte prosent av søknadene, og Handelshøyskolens prosjekt var ett av dem. 

Paradis for de færreste

Det regner penger over skatteparadisene.

Foto
Shutterstock.com
Skatteparadis er blitt et vanlig begrep i dagligtale for land som tilbyr hemmelighold av finansielle opplysninger, men de paradisiske tilstander gjelder kun for kapitaleiere som ikke vil bidra til felleskassa i sitt eget land.

Det er allerede kjent at verdens land går glipp av 3600 milliarder kroner i innbetalt skatter og avgifter (1).
OECD har beregnet at verdens land årlig går glipp av 2000 milliarder kroner som følge av multinasjonale selskapers overskuddsflytting. Årlig tap av skatt på skjulte formuer er rundt 1600 milliarder kroner (1).

Hvem er de?
I prosjektet vil professor Alstadsæter og hennes samarbeidspartnere Niels Johannesen, Københavns Universitet og Gabriel Zucman, UC Berkeley, vise hvem som faktisk unndrar skatt og flytter pengene til et annet land, et såkalt 'skatteparadis'. Når vi her snakker om 'hvem', så er det et statistisk 'hvem'; altså segmenter av befolkningen som det er sannsynlig at kan skjule overskudd eller formuer i skatteparadis

Gjennom tilgang til unike og avidentifiserte mikrodata fra skattemyndighetene i de skandinaviske land kan forskerne observere hvem som skjuler formuer i skatteparadis og analysere hvilke konsekvenser dette har for ulikhet. Målet er å kunne bruke resultatene til å utarbeide en modell som kan bidra til å avsløre ulovlig skatteunndragelse.

Bortgjemte penger fra enkeltland
Studien vil også avsløre hvor mye penger som blir gjemt bort fra hvert enkelt land i hele verden. Tidligere er omfanget beregnet per verdensdel og varierer fra 4% av finansformuen i USA og Asia, 10% i Europa, 22% i Latin-Amerika, 30% i Afrika og 50% i Russland. Nå vil summene som unndras fra hvert enkelt land bli kjent.

Svarene vil bringes til torgs
Prosjektet har en varighet på tre år og de første resultatene forventes å offentliggjøres i løpet av våren 2017.

 

1. Zucman, Gabriel: The Hidden Wealth of Nations, September 2015, University of Chicago Press.

Published 16. desember 2016 - 12:34 - Updated 14. juli 2021 - 11:22